News and events
 
 
 
 
 

To the Keeper of the Throne of the Romanian Orthodox Church ( 30.07.2007 )

In the name of the Holy Bishop`s Synod, the clergy, monkhood, and of the faithful people of the Macedonian Orthodox Church, We express our deepest condolences for the blessed reposal of the Head of the Romanian Orthodox Church, Patriarch Teoctist.

Macedonian Orthodox Church is very saddened by the news that the archierarch of the sisterly Romanian Church has passed away, because our Church and our Macedonian people have historically friendly and respectful ties with Your Church.  The Patriarch Teoctist of blessed memory, by God's mercy, has been the Head during an extraordinary period in the history, full of temptations, but he was an archpastor who "learned to count the days and acquire a wise heart" (Psalms 89,14), filled with goodness and love. Such God-loving persons are always prepared to tell and to witness that "whether we live or die, we are the Lord's" (Romans 14,8). We pray for the all-merciful Lord to place his soul among the righteous! May God forgive His soul and His remembrance be eternal!

 

Stefan

Archbishop of Ohrid and Macedonia

 


 

Către   Înlocţiitorul  Bisericii  Ortodoxe  Române

 

În numele Sfântului Sinod Arhieresc, al preoţimi, al cinului monahal şi în numele credinciosului popor al Bisericii Ortodoxe Macedonene, adresăm cele mai adânci condoleanţe  în legătură cu trecerea la cele veşnice a Întâi-Stătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Teoctist.

În Biserica Ortodoxă Macedoneană vestea despre adormirea Primului Ierarh al  Bisericii  Române surori a adus mare tristeţe, către care, în mod tradiţional, ca popor şi Biserică macedoneană, nutrim  respect şi prietenie.

Prea Fericitul Patriarh Teoctist, din mila lui Dumnezeu, a fost Întâi-Stătător în vremuri istorice excepţionale şi pline de încercări, dar a fost arhipăstor care "a învăţat să socotească bine zilele şi să-şi îndrepteze inima spre înţelepciune" (Psalm 89, 14), plină de bunătate şi iubire.

Astfel de oameni iubitori de Dumnezeu sunt întodeauna pregătiţi  să mărturisească faptul că "şi dacă trăim şi dacă murim ai Domnului suntem" (Rom. 14,8).

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să aşeze sufletul lui împreună cu drepţii! Dumnezeu să-l ierte şi să-i fie veşnică pomenirea.

 

Arhiepiscopul Ohridei şi Macedoniei Ştefan