Послание на светиот апостол Павле до Галатјаните
 

 

Послание на светиот апостол Павле до Галатјаните

Календар, житија, пости
Почеток
 

1:11-19

11. Браќа, ве известувам дека Евангелието, кое јас Го благовестив, не е човечко,
12. зашто ни јас го примив, ниту го научив од човек, а преку откровението на Исуса Христа.
13. А сте слушале и за моето некогашно поведение во јудејството, дека прекумерно ја гонев Божјата црква, и ја разорував;
14. и дека во јудејството напредував многу повеќе од мнозина мои врсници, бидејќи бев голем ревнител за татковските преданија.
15. А кога Бог, Кој ме избра од утробата на мојата мајка и ме призва преку Својата благодат, благоволи
16. во мене да Го открие Својот Син, за да благовествувам за Него меѓу иноверците – веднаш не го прашав ни телото, ниту крвта,
17. ниту, пак, отидов во Ерусалим при оние, што станаа апостоли пред мене, туку заминав за Арабија и пак се вратив во Дамаск.
18. А на три години потоа отидов во Ерусалим за да се видам со Петра, и останав при него петнаесет дена.
19. Други, пак, од апостолите не видов освен Јакова, братот Господов.