Spisanie "Premin"
 
 
 
 
 

 

Во обидот да го запре вниманието на современите трагачи за автентични вредности, да го фокусира погледот на модерниот интелектуалец кон неговото сопствено срце и оттаму кон надвор, кон она што се случува во реалноста околу нас, списанието „ПРЕМИН“ постепено се преобразува.

Пред вас среќавате изворник на текстови и пораки за апостолската димензија на Православието вон границите на националното и кутурното миље во кое е создаван. Можеби ненаметлив придружник на вашето патување
до точката на искуствен допир со есхатонот...

„Премин“ е периодична публикација на Струмичката епархија која излегува неколку пати во годината.

Главен уредник: монахиња Наума Пољак


Редакција/Соработници: Митрополит Струмички Наум, проф. д-р Венко Андоновски, проф. д-р Јане Коџабашија, Горан Величковски, Јанко Илковски, Тања Битољану Плавшиќ, Оливера Павловиќ, Калина Трпеска и др.

Дизајн: Марјан Ѕин

Печати: „11 Октомври“, Прилеп

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ НОВИОТ БРОЈ НА „ПРЕМИН“

 


Новиот број на „Премин“ е со подарок DVD филм „Свештеникот“

Нарачка за број 56-57

Претплата за 6 броја од списанието

 

Број 53-54 Број 51-52 Број 49-50 Број 47-48
Број 45-46 Број 43-44 Број 41-42 Број 39-40
Број 37-38 Број 35-36