Послание на светиот апостол Павле до Ефесјаните
 

 

Послание на светиот апостол Павле до Ефесјаните

Календар, житија, пости
Почеток
 

2:14-22

14. Зашто Он е нашиот мир, Кој од двата народа направи еден и ја разруши преградата, што беше меѓу нив,
15. откако со плотта Своја го уништи непријателството, а со учењето Свое – Законот на заповедите го обессили, за да создаде во Себеси од двата народа еден нов човек, правејќи мир,
16. и во едно тело да ги помири обата народа со Бога преку крстот, откако на него го уништи непријателството.
17. И, откако дојде, Он ви благовести мир, на вас далечни и блиски.
18. зашто преку Него и едните и другите имаме пристап при Отецот, во еден Дух.
19. И така, вие веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожители на светиите и свои на Бога,
20. оти се утврдивте на темелите, поставени од апостолите и пророците, имајќи Го како аголен камен на темелот Самиот Исус Христос,
21. врз Кого целата зграда, стројно зглобена, прераснува во свет храм на Господа;
22. врз Кого и вие ќе се соѕидате во живеалиштето Божјо преку Духот.