Свето евангелие според светиот апостол Матеј
 

 

Свето евангелие според светиот апостол Матеј

Календар, житија, пости
Почеток
 

22:35-46

35. И еден од нив, законик, искушувајќи Го, запраша и рече:
36. Учителе, која заповед е најголема во Законот?
37. А Исус му одговори: „Возљуби Го Господа, својот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сиот свој разум;
38. тоа е прва и најголема заповед;
39. а втората е слична на неа: Возљуби го својот ближен како себеси!
40. На тие две заповеди се крепат целиот Закон и Пророците.”
41. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече:
42. Што мислите за Христа? Чиј е син? Му одговорија: Давидов.
43. Им рече: „Како тогаш Давид, надахнат од Духот, Го нарече Господ, велејќи:
44. »Му рече Господ на Мојот Господ: Седи од Мојата десна страна, додека не ги положам непријателите Твои во подножјето на нозете Твои.«
45. И така, ако Давид Го нарече Господ, како тогаш да Му е Он син?”
46. И никој не можеше да му одговори ниту збор, и од тој ден никој веќе не се осмели да Го праша.