Свето евангелие според светиот апостол Лука
 

 

Свето евангелие според светиот апостол Лука

Календар, житија, пости
Почеток
 

18:18-27

18. И Го праша еден управник, велејќи: „Учителе добар, што да направам за да наследам живот вечен?”
19. А Исус му рече: „Зошто ме наречуваш добар? Никој не е добар, освен еден Бог.
20. Ги знаеш заповедите: не прељубодејствувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си.”
21. А тој рече: „Сето тоа сум го запазил од младоста своја.”
22. Штом го чу тоа, Исус му рече: „Уште едно не ти достига: продај сe што имаш и раздај го на сиромаси, и ќе имаш сокровиште на небото; потоа дојди и врви по Мене!”
23. А тој, кога го чу тоа, се нажали, оти беше многу богат.
24. Штом виде дека тој многу се разжалости, Исус рече: „Колку е тешко во царството Божјо да влезат оние што имаат богатство?
25. Полесно ? е на камила да мине низ иглени уши, отколку богат да влезе во царството Божјо.”
26. Оние, што го чуја тоа, рекоа: „Тогаш, кој може да се спаси?”
27. А Он одговори: „Неможното за луѓето е можно за Бога.”