Пролог: Свети Николај, епископ Патарски
 

 

Житие: Свети Николај, епископ Патарски

Календар, житија, пости
Почеток
 
Тој е чичкото на големиот светител Николај. Го поучи во духовниот живот и го ракоположи за свештеник.