Пролог: Светите апостоли Патров, Ерма, Лин, Гај и Филолог
 

 

Житие: Светите апостоли Патров, Ерма, Лин, Гај и Филолог

Календар, житија, пости
Почеток
 
Овие се од Седумдесеттемина апостоли. Патров беше епископ во Неапол, Ерма во Филипопол (Рим. 14, 16), Лин во Рим (2 Тим. 4, 21), Гај во Ефес (Рим. 16, 23), Филолог во Синопа (Рим. 15, 16). Сите со љубов го исполнија законот Христов и се преселија во Неговото царство.