Пролог: Светите апостоли Состен, Аполос, Тихик, Епафродит, Онисифор, Кифа и Кесар
 

 

Житие: Светите апостоли Состен, Аполос, Тихик, Епафродит, Онисифор, Кифа и Кесар

Календар, житија, пости
Почеток
 
Сите тие се празнуваат на 4 јануари со останатите помали апостоли. Св. Аполос се празнува посебно на 10 септември, Кифа и Кесар на 30 март. Св. Состен беше епископ во Кесарија. Тихик му беше наследник на истото место, Епафродит во Адријанија Памфилиска, Кифа во Иконија, а Кесар во Корона Пелопонеска. Сите го проповедаа Евангелието со пламена љубов и претрпеа маки за Христовото име, па преминаа во царството на вечната радост.

Тропар
Пламени факели кои го осветлувате учењето Христово, бодри мажи кои за спасение на стадото ревнувавте, апостоли Состене и Аполосе, Тихике, Епафродите, Онисифоре, Кифе и Кесаре, молете Го Господа да ги спаси нашите души.