Пролог: Свети Нон, епископ Илиополски
 

 

Житие: Свети Нон, епископ Илиополски

Календар, житија, пости
Почеток
 
Се прочу како голем подвижник во Тавенскиот манастир во Мисир, заради што 448 година го избраа за епископ на Едеската епархија. Подоцна премина во епархијата Илиополска. Овде тој обрати во верата Христова триесет илјади Арапи. По смртта на епископот Ив Свети Нон повторно се врати во Едеса, каде што остана до својата смрт, во 471 година. По неговите молитви кон Христа се обрати и прочуената грешница Пелагија, којашто потоа се прослави со свет живот (види под 8 октомври).

Тропар
Ангел Господов те следеше по сите патишта на животот твој, а Христос срца отвораше, на луѓе пред твоето смирение, о Нонe, свет епископе. Моли се за нас, благодатен пастире, кој трпеливо секого го водеше до Изворот на жива вода, Кој Е Господ Спасителот.