Пролог: Свети Андреј, кнез смоленски
 

 

Житие: Свети Андреј, кнез смоленски

Календар, житија, пости
Почеток
 
Од љубов кон Христа ја напушти светската слава и чест, се скри во еден манастир и преоблечен и непознат служеше како еклисијарх (клисар) триесет години. Се упокои во Господ мирно во 1390 година. Моштите му беа преку чудотворство пронајдени во 1540 година.