Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Фотографски материјал од осветувањето на црквата на Свети Илија во Мисисага (Канада) (16.05.2006)