Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Се гради разурнатата црква на свети Илија во Стар Дојран (18.11.2006)

Во 2003 година во Стар Дојран започна ревитализацијата, изградба и возобновување, на катедралниот храм на св. пророк Илија, разурнат за време на Втората балканска војна.
Неодамна се избетонирани трите големи куполи и потребно е да се постави покрив преку нив за објектот да биде целосно надворешно затворен и да дојде до фаза на внатрешна обработка (преградување, малтерисување и др.)

         


За оние што би сакале да учествуваат како приложници во обновата на овој соборен храм, значаен и за историскиот континуитет на македонското Православие, Струмичката Епархија отвори:

Денарска жиро-сметка:

300310000005016
                                                                                                          
K
омерцијална Банка АД Скопје                                                                                                                  
експозитура Богданци 27
со назнака: црква „Св. пророк Илија“