Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Фотографиски материјал од посетата на делегацијата на Македонската Православна Црква во Цариград (02.03.2007)