Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Велигден во Зрзе (09.04.2007)

 

                         

 

                     

 

               

фотографскиот материјал е преземен од агенцијата Reuters