Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Веронаука или историјата на религии за основците од учебната 2008/09 (19.04.2007)

На 17 мај 2007 година, Собранието во претпладневниот дел на 36-та седница со 51 глас „за“, осум „против“ и еден воздржан го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за основно образование. Законот го поддржаа и сите 12 присутни пратеници од заедниците кои не се мнозинство во Македонија.  

 

Согласно законoт, веронауката и историјата на религии ќе бидат изборни предмети во петто оделение од учебната 2008/09 година. Во шесто одделение учениците ќе избираат меѓу етиката и граѓанската култура. 

 

известува: МИА