Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Фотографски материјал од средбите на претставниците на Македонската Православна Црква со претставници од другите помесни Православни Цркви што изминатите денови се случија во Охрид (30.10.2007)

 

    

 

     

 

     

 

фото: Калина Трпеска