Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Соопштение (16.06.2014 13:53)

И оваа година воспитно-образовните институции на Македонската православна црква – Македонската православна богословија и Православниот богословски факултет, распишуваат конкурси за запишување на редовни ученици, и редовни и вонредни студенти.

Молбите за прием во Македонската православна богословија „Свети Климент Охридски” - Скопје, се поднесуваат преку парохискиот свештеник и надлежниот епархиски архиереј до Управата на Богословијата. Приемниот испит ќе се одржи на 20.06.2014 (петок), со почеток во 09,00 часот.

Кандидатите, пак, за запишување на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ - Скопје, своите документи да ги достават во Службата за студентски прашања при Факултетот, на 14 и 15 август 2014 година, за првиот уписен рок, на 3 септември 2014 година за вториот уписен рок  и на 16 септември 2014, за третиот уписен рок. Приемните испити ќе се полагаат на 18 август за првиот уписен рок и на 4 септември 2014 година за вториот уписен рок.

Ги известуваме сите заинтересирани кандидати дека дополнителни информации може да добијат во епархиските центри, како и во воспино-образовните институции.

 

                                            КАНЦЕЛАРИЈА НА САС НА МПЦ