Киев
 
 
 
 
 

Киев (20.05.2006)

Прес-службата на Украинската Православна Црква известува дека Киево-Печерската лавра се наоѓа на граница на разрушување заради недостигот на финансиски средства. Десетина објекти од комплексот на лаврата се во алармантна состојба. Се смета дека целиот комплекс за неколку години може да биде запустен доколку во најскоро време не се преземат соодветни мерки.

 

информацијата е преземена од www.sedmitza.ru