Седма работна средба во Москва
 
 
 
 
 

Седма работна средба во Москва (26.06.2006)

На 26 јуни 2006 г. во просториите на Одделот за надворешни црковни врски започна заедничка работа на Комисијата на Московската Патријаршија за дијалог со Руската Задгранична Црква и Комисијата на Руската Задгранична Црква за преговори со Московската Патријаршија.

известува: Одделот за надворешни црковни врски на Московската Патријаршија