Преговори за воспоставување на канонско единство меѓу Руската Задгранична Црква и Московската Патријаршија
 
 
 
 
 

Преговори за воспоставување на канонско единство меѓу Руската Задгранична Црква и Московската Патријаршија (13.12.2006)

На 8-то заедничко заседание во Келн, одржано во октомври оваа година Комисиите на Руската Задгранична Црква и на Московската Патријаршија изготвија предлози во врска со „времето, местото и протоколот на свеченото потпишување“ на „Актот за канонско единство“. Во план е потпишувањето на Актот да биде во мај 2007 година.

 

Известува:  http://www.interfax-religion.ru/?act=dujour&div=79