Враќање на моштите на светиот крал Стефан Милутин во Србија
 
 
 
 
 

Враќање на моштите на светиот крал Стефан Милутин во Србија (20.12.2006)

Моштите на светиот крал Стефан Милутин, најголемиот српски ктитор на цркви и манастири, ќе бидат вратени од Бугарија во Србија, во манастирот Банска кадешто се наоѓале од 1321 до 1460 година. Моштите на Светителот сега се чуваат во Софискиот храм на Света Недела. Враќањето на моштите е договорено меѓу Бугарската и Српската Православна Црква.

 

Извор: Dveri.bg