Анкета во ЕУ
 
 
 
 
 

Анкета во ЕУ (03.03.2007)

Повеќе од половина жители на земјите од Европската унија – околу 53% - ја сметаат религијата за важен елемент на својот живот, се вели во резултатите на истражувањето што го спроведе луксембуршката статистичка агенција при ЕУ, „Евростат“.

Како што пренесува Интерфакс, околу 49,5% Европјани се изјаснуваат како католици, 12,7% се протестанти, 8,6% се православни, 15,7% се муслимани, 0,4% се изјаснуваат како евреи. Притоа 46% од 27000 испитаници во 27 земји на ЕУ, според нивно сопствено признание, не ја ставаат религијата на сериозно место во својот живот, околу четвртина испитаници (25,4%) се изјаснуваат како нерелигиозни.

Најголемо внимание на верските прашања им посветуваат Малтежаните (88%), Полјаците (87%), како и Кипарците, Грците и Романците (86%). Во исто време околу 70% население на Белгија и Чешка не ја сметаат религијата ни најмалку важна.  

Според зборовите на истражувачите, историската поделба на Германија на Запад и Исток до ден-денес се одразува на религиозните ставови на жителите од оваа земја. Во западна Германија религијата ја сметаат за важна 53% од населението, додека во источниот дел вака се изјаснуваат само 26%.

Анкетата исто така покажа дека европските жени пројавуваат поголема религиозност – 58% наспроти 45% мажи, соопштува сајтот Crosswalk.

 

Известува: http://www.patriarhia.ru/db/text/206119.html