Генералното јавно обвинителство на РФ ќе врати 140 икони одземени од Руската Православна Црква
 
 
 
 
 

Генералното јавно обвинителство на РФ ќе врати 140 икони одземени од Руската Православна Црква (20.03.2007)

Во среда, на 21 март, во патријаршиската резиденција во манастирот на свети Даниил, на Руската Православна Црква ќе ѝ бидат вратени 140 икони, кои органите на јавното обвинителство ги беа земале при своите оперативно-истражни дејствија.

Иконите на Рускиот патријарх Алексиј ќе му ги врачи Генералниот јавен обвинител на Руската Федерација.

 

Известува: Патриархия.ру