Предлог за прогласување на денот на соединувањето на двата дела на Руската Црква за национален празник
 
 
 
 
 

Предлог за прогласување на денот на соединувањето на двата дела на Руската Црква за национален празник (13.04.2007)

Општествената палата на Руската Федерација го смета за историски настанот на соединувањето на Црквата во татковината со Руската Задгранична Црква планиран на 17 мај оваа година и предлага таа дата да се прогласи за национален празник.

По мислењето на Општествената палата соединувањето на двата дела на Руската Црква треба да стане „уште еден важен чекор на патот кон надминувањето на историскиот раскол на рускиот народ“.

„Ова е особено важно со оглед дека Црквата секогаш имала голема улога во општествено-политичкиот живот на Русија. Дури и импертарот се нарекувал „православен цар“. Под неговиот жезол, во текот на многу векови биле обединети многу православни народи: Руси, Украинци, Белоруси, Гризијци, Ерменци, Молдавци. Кон тоа се стремеле и Србите, Бугарите, Грците и другите народи на Балканот.“

Бидејќи Руската Православна Црква е најважен и неодвоив дел од руската државност затоа и нејзиното соединување е „мошне важен резултат на политиката на зацврстувањето на државата, која сега се спроведува“.

известува: http://www.pravoslavie.ru/news/070413115253