Втор меѓународен конгрес за православна музика
 
 
 
 
 

Втор меѓународен конгрес за православна музика (29.06.2007)

Од 4 до 11 јуни, на Катедрата за православно богословие на Универзитетот во Јоенсуу (Финска), се одржа Втор меѓународен конгрес за православна музика. 45 претставници од 14 различни земји учествуваа на ова случување, организирано од Меѓународното здружение за православна музика, кое ги собира музичарите и пеачите-специјалисти во православната музика. Наредниот конгрес ќе се одржи во јуни 2009 година.

 

Извор: http://www.orthodoxie.com/2007/06/deuxime-congrs-.html