Видео материјал од погребението на Романскиот патријарх Теоктист
 
 
 
 
 

Видео материјал од погребението на Романскиот патријарх Теоктист (04.08.2007)