Романскиот патријарх Даниел ќе оформи медиумски труст
 
 
 
 
 

Романскиот патријарх Даниел ќе оформи медиумски труст (04.10.2007)

Романскиот патријарх Даниел, кој официјално седна на патријаршискиот трон минатата недела, изјави вчера дека има намера да основа национален медиумски труст на Романската Православна Црква. Тој изјави дека е негов долг, како патријарх, да ја унапреди духовната мисија на Црквата во општеството – нешто што може да се реализира преку основање на радио станица и национална телевизија, а исто така и дневен весник на Црквата. Патријархот Даниел објасни дека го има опитот од неговата поранешна митрополија – онаа на Молдавија и Буковина, која веќе има медиумски труст.

Во периодот од 1990 до 2007 година, кога Даниел беше митрополит на Молдавија и Буковина, во митрополијата беа изградени десетици цркви и манастири, и беа отворени богословски училишта во големите градови. Покрај тоа, митрополијата на Молдавија и Буковина поседува весник, радио станица и лиценца за телевизија.

известува:

Романскиот патријарх Даниел, кој официјално седна на патријаршискиот трон минатата недела, изјави вчера дека има намера да основа национален медиумски труст на Романската Православна Црква. Тој изјави дека е негов долг, како патријарх, да ја унапреди духовната мисија на Црквата во општеството – нешто што може да се реализира преку основање на радио станица и национална телевизија, а исто така и дневен весник на Црквата. Патријархот Даниел објасни дека го има опитот од неговата поранешна митрополија – онаа на Молдавија и Буковина, која веќе има медиумски труст.

Во периодот од 1990 до 2007 година, кога Даниел беше митрополит на Молдавија и Буковина, во митрополијата беа изградени десетици цркви и манастири, и беа отворени богословски училишта во големите градови. Покрај тоа, митрополијата на Молдавија и Буковина поседува весник, радио станица и лиценца за телевизија.

известува:

Романскиот патријарх Даниел, кој официјално седна на патријаршискиот трон минатата недела, изјави вчера дека има намера да основа национален медиумски труст на Романската Православна Црква. Тој изјави дека е негов долг, како патријарх, да ја унапреди духовната мисија на Црквата во општеството – нешто што може да се реализира преку основање на радио станица и национална телевизија, а исто така и дневен весник на Црквата. Патријархот Даниел објасни дека го има опитот од неговата поранешна митрополија – онаа на Молдавија и Буковина, која веќе има медиумски труст.

Во периодот од 1990 до 2007 година, кога Даниел беше митрополит на Молдавија и Буковина, во митрополијата беа изградени десетици цркви и манастири, и беа отворени богословски училишта во големите градови. Покрај тоа, митрополијата на Молдавија и Буковина поседува весник, радио станица и лиценца за телевизија.

известува: Adevarul