Нов website на Српската Православна Црква
 
 
 
 
 

Нов website на Српската Православна Црква (10.11.2007)

 

 

Го поздравуваме излегувањето на новиот редизајниран и реконструиран web site на Српската Православна Црква. Истиот ќе може да го посетите и преку линкот за други православни линкови на нашиот сајт.

 

(од редакцијата на сајтот на МПЦ)