Извештај од лекарскиот конзилиум од ВМА за здравствената состојба на Српскиот патријарх Павле
 
 
 
 
 

Извештај од лекарскиот конзилиум од ВМА за здравствената состојба на Српскиот патријарх Павле (18.12.2007)

За време на викендот дојде до влошување на општата здравствена состојба на Српскиот патријарх Павле со зголемување на телесната температура, а поради респираторна и уринарна инфекција. Се спроведува соодветна терапија и се продолжува со понатамошна контрола.

Информативна служба на СПЦ

Извор: spc.yu

 

P.S. Да се помолиме сите за него!

(од редакцијата на сајтот на МПЦ)