Нова статистика на Руската Православна Црква
 
 
 
 
 

Нова статистика на Руската Православна Црква (28.12.2007)

 

На 24 септември 2007 година, Рускиот патријарх Алексиј II ја објави новата статистика на Руската Црква, во која стои дека Руската Православна Црква има 142 епархии (11 епархии повеќе од минатата година) и 193 епископи (во минатата година 168). Руската Црква денес има 732 манастири (во минатата година 713). Вкупниот број на парохии изнесува 27.942. Во нив служат 26.540 свештеници и 3.301 ѓакон.

 

 

 

 

 

 

Извор: Еgliserusse