Презентација во Москва на рускиот превод на богослужбите
 
 
 
 
 

Презентација во Москва на рускиот превод на богослужбите (22.02.2008)

На почетокот на февруари оваа година, во Москва се одржа презентација на првите два од вкупно шест тома на рускиот превод на православното богослужение. Веќе 20 години се подготвува серија на преводи на богослужбите од црковно-словенски на руски јазик, од екипата под раководство на рекоторот на Свето-Филаретовиот институт отец Георги Кочетков. Првиот том го вклучува преводот на Вечерната и Утрената богослужба, а вториот на Златоустовата Литургија. Паралелно до преводот стои текстот на црковно-словенски јазик. Авторите на проектот ја изложија идејата за неопходноста од развојот на „литургискиот руски јазик“ и за континуитетот по однос на руската култура.

Извор: Dveribg.net