Божествена Литургија во патријаршиската црква во Истанбул
 
 
 
 
 

Божествена Литургија во патријаршиската црква во Истанбул (13.10.2008)