Пренесување на ковчегот со телото на упокоениот Патријарх Алексиј II во соборниот храм на Христос Спасителот во Москва
 
 
 
 
 

Пренесување на ковчегот со телото на упокоениот Патријарх Алексиј II во соборниот храм на Христос Спасителот во Москва (07.12.2008)