Фотографии од Богојавленските капења во Русија
 
 
 
 
 

Фотографии од Богојавленските капења во Русија (25.01.2009)