Турција донесе решение да ја отвори богословската школа на островот Халки
 
 
 
 
 

Турција донесе решение да ја отвори богословската школа на островот Халки (10.07.2009)

Во Турција е донесено решение за отворање на грчката православна духовна школа на островот Хајбели-ада (Халки), пишува турскиот весник „Заман“. Школата ќе се нарекува „Православно училиште за малцинствата“ и ќе овозможи богословско и општообразовно образование. Учениците ќе добијат диплома за завршена гимназија.

Училиштето е отворено на 1 октомври 1844 година и е затворено во 1971 година. Тоа ќе биде под покровителство на Министерството на националното образование.

Извор: Дверибг.нет