Репортажа за Грузискиот Патријарх на CNN
 
 
 
 
 

Репортажа за Грузискиот Патријарх на CNN (22.04.2010)

На сајтот на CNN: репортажа oд 3 минути за Грузискиот Патријарх Илија II

 

 

 

 

Извор: CNN