Пречек на Старец Ефрем во манастирот Ватопед на Света Гора
 
 
 
 
 

Пречек на Старец Ефрем во манастирот Ватопед на Света Гора (31.03.2012)

 

 

  

 

Извор: Ромфеа