Влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим: икони и фрески
 
 
 
 
 

Влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим: икони и фрески (08.04.2012)

                   

Мозаик од Палатинска капела во Палермо, Италија, 12 век                                Икона од манастирот Ватопед, Света Гора

 

                                

Псоквски државен музеј на уметноста, 15 век                                  Фреска на Теофан Критски. Метеора, црква на свети Никола

 

фреска од манастирот Дечани, Србија

 

 

                              

Минијатура од Евангелие од Росано. Музеј во Росано, Италија                     Псоквски државен музеј на уметноста, 15 век

 

                                       

Икона од манастирот света Екатерина, Синај, 13 век                                       Кирило-Белоезерски манастир, 1497 г.

 

Мозаик од катедралата на свети Марко, Венеција, Италија