Чудо на самообновување на фреските во црквата на свети Никола во Твер, Русија
 
 
 
 
 

Чудо на самообновување на фреските во црквата на свети Никола во Твер, Русија (10.04.2012)

На територијата на Николо-Теребинската пустина, во Тверската област во Русија има два храма. Богослуженија засега се одржуваат само во црквата на Благовештение на Пресвета Богородица. Постепено возродува од запуштеност и храмот на Свети Никола (1838 г.), во којшто сами по себе се обновуваат фрески; се појавуваат и таму, каде никогаш ги немало. Во почеток се појавувале само одделни фрагменти, а сега може да се видат и цели сцени.

Според мислењето на специјалисти, овие ѕидови ги има сликано познат живописец Алексеј Венецианов (1780-1847). Штом се прочула веста за самообновување на Венециановите фрески во Николо-Тeребинската пустина веднаш дошле реставратори. Овдешниот феномен тие го објасниле со укажување дека за време на одамнешното реновирање врз стариот малтер бил нанесен нов слој којшто сега паѓа и под него се појавуваат старите насликани фрески. Нивната прецизност и силните бои ги протолкувале со зголемената влажност. Кога реставраторите заминале фреските почнале да се јавуваат не само на малтерот туку и на голите тули. Кога матушка Олга пак ги повикала и побарала објаснување, тие само се насмевнале и ништо не можеле да одговорат.