Коментар на Doxologiainfonews во врска со писмото на претседателот на Р. Северна Македонија г. Стево Пендаровски до Неговата Сесветост Вселенскиот Патријарх Вартоломеј
 
 
 
 
 

Коментар на Doxologiainfonews во врска со писмото на претседателот на Р. Северна Македонија г. Стево Пендаровски до Неговата Сесветост Вселенскиот Патријарх Вартоломеј (22.09.2020 17:17)

1. Согласно 4. и 17. канон од IV Вселенски собор, Вселенскиот Патријарх го има правото да прима апелационо прибегнување од клириците од сета екумена и да доделува автокефалија.

Вселенската Патријаршија е Мајка Црква на Црквата во Северна Македонија.

2. Вселенскиот Патријарх го имал и секогаш го има исклучителното канонско право да го прифаќа или отфрла доставеното барање за Еклитон од архиереите од кој било патријаршиски трон. Еклитон е право што им се дава на Митрополитите во црквите да прибегнуваат кон Фанар, како еден вид Ареопаг на црковното правосудство, бидејќи Православната црква е Една, Света, Соборна и Апостолска, и нејзиниот центар е Фанар. Православните цркви не се 15, 16, според еретичката терминологија на Московската црква. Црквата е ЕДНА.

3.  Вселенскиот Патријарх, како Претстојател на Првиот Трон на Православната Црква така и на Мајката Црква, го имал и секогаш го има исклучителното канонско право да го прифаќа или отфрла доставеното барање за Еклитон од архиереите не само од својата канонската јурисдикција, но и од канонската јурисдикција на другите патријаршиски тронови и автокефални Православни Цркви, како што тоа е одредено од едногласното канонско предание и од долгогодишната црковна пракса.

Како што пишува г. Фидас: „Вселенскиот Патријарх го имал и секогаш го има целосното канонското право не само полезно да се грижи за поддршка на Православните Цркви кои се во проблеми и искушенија, туку и обврзувачката канонска должност навреме да ги презема сите неопходни иницијативи за спречување, отстранување и лекување од опасните закани и искушенија во нивното црковно тело.

Бездруго, целата историја на Вселенската Патријаршија, како во благопријатни така и во тешки времиња, претставува навистина едно прекрасно сведоштво за секогаш непристрасната и жртвена предаденост кон сите Православни Цркви кои се во тешкотии.

Следствено, Вселенскиот Патријарх секогаш го имал и го има многу повеќе денес канонското право, или поточно мајчинската должност да ги презема неопходните иницијативи, со или без претходен консензус на сите други автокефални Православни Цркви.

Вселенскиот Патријарх го имал и секогаш го има канонското право да ги прифати во црковната заедница сите шизматични архиереи, не само од неговата црковна надлежност, туку и од надлежноста на другите Патријаршиски тронови, доколку водачот на тие шизматични архиереи се врати канонски во црковната заедница“.

Извор: Doxologiainfonews